PROJE YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIĞI

Fortis-İnşaat-İstanbul-projeProje bazlı çalışma prensibi, getireceği avantajların üst yönetime gösterilerek kabul edilmesinin sağlanacağı, projelerle yönetimin benimsenmesine destek verileceği, organizasyonun proje bazlı çalışma temeline uygun yapılandırılarak ve bu yönde sürekli devam eden eğitimlerin verilmesiyle, kurumun kültürüne yerleştirilmesi gereken bir yöntemdir.

Kapsamlı bir proje hazırlama ve yürütme hizmeti olan proje yönetimi danışmanlığı ile proje yönetimini sadece teknik bir konu olarak ele almayıp, insan faktörüne ve yönetimsel boyutuna gereken önemi vererek, proje yönetimindeki olmazsa olmaz olarak tanımlanabilecek “risk yönetimi” ve “kontrol” hususlarını göz önünde bulundurarak proje yönetim sürecini tamamlamaktayız.

Binaların anahtar teslimi yapımında yönetim ve danışmanlık sürecimiz:

 • İnşaat teknolojisi ve metodunun değerlendirmesi
 • Proje Yönetim Planının hazırlanması ve takibi
 • İş programının güncellenmesi ve kontrolü
 • Bütçenin güncellenmesi ve kontrolü
 • Sözleşmelerin yapılması ve takibi
 • Maliyet kontrolü
 • Proje ve Şantiye koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi ve takibi
 • Malzemelerin kontrolü ve onaylanması
 • İmalatların kontrolü
 • Değişikliklerin Yönetimi
 • İmalat periyodik raporlarının hazırlanması
 • Hakediş ve ödemelerin kontrolü, onayı
 • Geçici kabul işlemlerinin yürütülmesi, tamamlanması
 • Ödemelerin kontrolü ve takibi
 • İnşaat teslim sürecinin tamamlanması

fortis-logo

on-satis-formu