KALİTE ANLAYIŞIMIZ

Fortis-İnşaat-İstanbul-kalite

  • Çağdaş işletim ve yönetim yaklaşımları doğrultusunda sunduğumuz hizmetin kalitesini, hedefler doğrultusunda sürekli ölçüp iyileştirmek,
  • Şirketin ekonomik gücünü arttıracak çalışmalar yapmak,
  • Mali ve insan kaynaklarını hedefler doğrultusunda en etkin ve verimli şekilde kullanmak,
  • Geleceğe hazırlanmak için araştırma ve planlamaya önem vermek,
  • Teknolojiye uygun yeni projeler geliştirmek,
  • İnşaat sektöründe ekonomik yönden verimli, topluma karşı sorumlu, çevreye saygılı, gelişmeyi sürekli hale getirmeye çalışmak,
  • İnsan odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda şirket çalışanlarının motivasyonunu arttırmak ve kapasitelerini geliştirmek,
  • Ortak amaçlar konusunda resmi ve özel kuruluşlarla stratejik işbirlikleri kurmak.

fortis-logo

on-satis-formu